Individindsatser

SSP Odense kan tilbyde en tidlig, individuel kriminalitetsforebyggende indsats i forhold til børn og unge, der udviser risikoadfærd.

Selvbetjening

Kontaktinformation

SSP Odense

Tlf. 65 51 50 99
Mail: sspodense@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-14.00

Forudsætningen for opstart af en individuel forebyggelsesindsats er, at der foreligger en kriminalitetsbekymring.

 

Alle kriminalitetsbekymringer behandles efter Retsplejeloven § 115, hvor politi, skole, sagsbehandling mv. har mulighed for at sammenstille personhenførbare oplysninger til gavn for barnet eller den unge. 

Læs mere om Retsplejelovens § 115 

 

Risikoadfærd kan være årsag til en kriminalitetsbekymring - det kan eksempelvis være hashrygning, krænkende adfærd på sociale medier, uhensigtsmæssigt alkoholforbrug, tyveri og tilhørsforhold til problematiske grupper af unge.

Kontakt SSP Odense og hør nærmere

 

En kriminalpræventiv individindsats er relationel, tværfaglig og målrettet. Hensigten er at skabe refleksion hos barnet/den unge, der gør ham/hende i stand til at træffe sunde og kvalificerede valg.

Derudover er der fokus på at skabe et netværk omkring barnet/den unge, der kan understøtte processen. Netværket kan f.eks. bestå af forældre, uddannelsessted, fritidstilbud og relevante kommunale tilbud. 

 


En kriminalitetsbekymring kan komme fra alle; forældre, naboer, politi, sociale myndigheder, skoler, daginstitutioner, ungdomsskole osv. 

Del din kriminalitetsbekymring

 

Meget mistrivsel, herunder depression, angst, spiseforstyrrelser og skoletræthed, er ikke nødvendigvis kriminalitetsbekymrende. Nedenfor har vi samlet links, hvor børn, unge, forældre og fagprofessionelle kan få råd, vejledning og hjælp.

Headspace - taler med forældre, børn og unge om store og små problemer

 

PUST - psykologisk understøttelse af unge i uddannelsesforløb (særligt på ungdomsuddannelser)

 

Åben, gratis og anonym familierådgivning - hjælp til f.eks. bedre trivsel i familien, til sorg eller til samspil ved og efter skilsmisse  

 

Anonyme, gratis psykologsamtaler for unge (13 til 30 år)

 

Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade