Vidensnetværk

SSP Odense deltager i en række netværk for hele tiden at være på omgangshøjde med udviklingen på det kriminalpræventive felt.

Selvbetjening

Kontaktinformation

SSP Odense

Tlf. 65 51 50 99
Mail: sspodense@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-14.00

BoligSocialt Hus (boligsociale helhedsplaner)

Det Kriminalpræventive Råd (vidensplatform vedr. det kriminalpræventive arbejde)

SSP Samrådet (sammenslutning af SSP-organisationer i Danmark)

Jan Tønnesvang, Aarhus Universitet (udvikling af undervisningsmateriale)

Syddansk Universitet (radikalisering og ekstremisme) 

Anti Doping Danmark (doping som risikoadfærd) 

Komiteen for Sundhedsoplysning (Ungeprofilundersøgelsen)

Socialstyrelsen (radikalisering, rocker/bander og skalering af forebyggelsesindsatser)