Vidensnetværk

SSP Odense deltager i en række netværk for hele tiden at være på omgangshøjde med udviklingen på det kriminalpræventive felt.

Selvbetjening

Kontaktinformation

SSP Odense

65 51 50 99

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

sspodense@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-14.00

BoligSocialt Hus (boligsociale helhedsplaner)

Det Kriminalpræventive Råd (vidensplatform vedr. det kriminalpræventive arbejde)

SSP Samrådet (sammenslutning af SSP-organisationer i Danmark)

Jan Tønnesvang, Aarhus Universitet (udvikling af undervisningsmateriale)

Syddansk Universitet (radikalisering og ekstremisme) 

Anti Doping Danmark (doping som risikoadfærd) 

Komiteen for Sundhedsoplysning (Ungeprofilundersøgelsen)

Socialstyrelsen (radikalisering, rocker/bander og skalering af forebyggelsesindsatser)