Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive Samarbejde

Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive Samarbejde varetager den generelle kriminalitetsforebyggelse på ungdomsuddannelser.

Selvbetjening

Kontaktinformation

SSP Odense

Tlf. 65 51 50 99
Mail: sspodense@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-14.00

I 2016 blev Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive Samarbejde (UKS-netværket) dannet. 

 

Behovet for at adressere risikoadfærd separat for ungdomsuddannelser understøttes af forskningen og data, der viser, at der ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse sker en stigning i udøvet risikoadfærd, herunder større brug af alkohol og illegale rusmidler. 

 

Læs mere om børns og unges forbrug af blandt andet alkohol og hash

 

Ungeprofilundersøgelsen (undersøgelse på ungdomsuddannelser i Odense)

 

Sundhedsprofilundersøgelsen (undersøgelse i grundskolen inkl. 10. klassetrin i Odense)

 

Følgende ungdomsuddannelser er med i Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive Samarbejde: