Spring til indhold
Luk

Kriminalitet skal forebygges i barndommen

Det er næsten umuligt at forudsige, hvilke børn der bliver kriminelle som voksne. Men med forskning som grundlag kan det betale sig at sætte ind i barndommen. Det pointeres i en forskningsartikel fra SFI, der er skrevet af Mogens Nygaard Christoffersen.

Nogle danske og udenlandske undersøgelser tyder på, at halvdelen af kriminaliteten udføres af en lille gruppe mennesker, der groft sagt udgør omkring 6 pct. af befolkningen.

Det er således en nærliggende strategi at forsøge at finde frem til disse personer tidligt, så man kan forebygge og undgå, at de kommer ind i en kriminel løbebane. En sådan strategi kunne spare både ofrene, den kriminelle selv og samfundet for store menneskelige omkostninger.

 Det var baggrunden for, at Justitsministeriet for nogle år siden foreslog, at man understøttede en kriminalitetsforebyggende indsats gennem tidlig identifikation af kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, samt at man styrkede indsatsen i særlige risikomiljøer.

Læs hele artiklen her