Spring til indhold
Luk

FORSKNINGSRAPPORT: Fra barndommens gade til et liv i cyberspace
Af: Det Kriminalpræventive Råd og Flemming Balvig 
Læs hele rapporten her

En af konklusionerne i forskningsrapporten er, at kriminaliteten falder blandt unge mellem 14-15 år - og en af årsagerne er, at de unge bruger tiden i cyberspace frem for på gaden. Således skulle man tro, at cyberspace bliver udråbt som den ultimative kriminalitetsbekæmper blandt børn og unge. Men det er ikke tilfældet. Derimod påpeges det, at cyberspace med alle dets muligheder også giver mulighed for en række andre - mere nye - lovovertrædelser. 

"Det nye rum, cyberspace, giver nye muligheder for en række forskellige lovovertrædelser – og givetvis også nye, og flere, lovovertrædelser. I hvilken udstrækning det ’opvejer’ kriminaliteten ’på gaden’, eller måske endog kunne betyde, at børn og unge begår mere ’kriminalitet’ end nogensinde, er et umuligt spørgsmål at besvare, fordi det bygger på opfattelsen af, at vi skulle kunne måle den samlede kriminalitet. Det gør imidlertid på ingen måde kriminalitet og anden risikoadfærd i cyberspace uinteressant eller mindre betydningsfuld. Det er tværtimod klart, at vi her har at gøre med en problematik, som såvel forskningsmæssigt som forebyggelsesmæssigt fremover er helt central, og efterhånden måske også mere central end kriminalitet og anden risikoadfærd på ’gaden’. Både barndommen og gaden er på retur. Nu er vi alle, børn, unge og voksne, i stigende grad i cyberspace. Og det samme er kriminaliteten." (uddrag, side 180)