Spring til indhold
Luk

KOMspot – robusthed forebygger risikoadfærd

SSP Odense har for Odense Kommune udarbejdet en skriftlig plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Odense, jf. serviceloven §19, stk.3.

Det kriminalpræventive område er komplekst. Der findes ikke én simpel tilgang til kriminalitetstruede børn og unge, som vil løse alle problemer med ét slag. Og der findes ikke én faggruppe, der kan løse opgaven alene. Det har afgørende betydning for effekten af den kriminalpræventive indsats, at der etableres et effektivt tværsektorielt samarbejde mellem de involverede myndigheder og andre aktører, både i og udenfor kommunen.

SSP Odense har for Odense Kommune udarbejdet en skriftlig plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Odense, jf. serviceloven §19, stk.3. Strategien hedder KOMspot og er kommunens udmøntning af SSP Odenses 7 veje til forebyggelse af ungdomskriminalitet. KOMspot blev vedtaget af Odense Byråd den 25. marts 2015 efter en proces, hvor mange har været involveret i at formulere Odenses nye ambitiøse forebyggelsesplan.

Du kan downloade KOMspot-folderen her eller gå på Odense Kommunes hjemmeside, ved at klikke på linket til højre.

De 7 veje finder du bagerst i KOMspot-folderen eller på følgende link ”Bliv klogere på de 7 veje til forebyggelse af ungdomskriminalitet”

Strategien om KOMspot er en naturlig forlængelse af den sammenhængende børnepolitik og understøtter Odense Kommunes strategi Ny virkelighed – Ny velfærd. Byrådets strategiske effektmål, der handler om at udvikle bæredygtig velfærd og skabe vækst og byudvikling, er derfor en naturlig del af de 7 veje til forebyggelse af ungdomskriminalitet.

De 7 veje i KOMspot

De 7 veje er repræsenteret i Odense Kommunes sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet, som blev godkendt af et enigt byråd marts 2015. Formålet med KOMspot er:

  • At udarbejde en skriftlig plan, der kan beskrive den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Odense Kommune, jf. serviceloven § 19, stk. 3
  • At udarbejde et IT-system kaldet KOMspot, som skal samkøre kommunens forskellige databaser, således at der hurtigt med et 360 graders eftersyn kan sættes ind med tidlig forebyggelse overfor individer og grupper, der udviser en risikoadfærd, der senere vil kunne føre til sociale problemer og eventuelt kriminalitet, og således at der kan trækkes tendenser og generel statistik ud til den generelle forebyggelse i de 15 lokale byområder i Odense.

KOMspot-projektet er evidensbaseret og etableret i samarbejde med VISO i Socialstyrelsen, hvor CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, et kompetencecenter i Region Midtjylland, indtræder som eksterne rådgivere. Morten Ejrnæs fra Ålborg Universitet og Jill Mehlbye fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har bidraget aktivt til projektet. Yderligere kilder finder du på undersiderne her.