Spring til indhold
LukUndervisningsministeriet lancerer aktionsplan mod mobning

Selvom der bliver gjort et stort stykke arbejde for at forbedre børn og unges trivsel, er der stadig børn og unge, der oplever mobning i Danmark. Den seneste trivselsmåling på folkeskoleområdet (fra 2016) viser, at cirka fire procent af eleverne i 4. klasse oplever mobning ofte, mens 10 procent oplever mobning engang imellem. Mobning har store konsekvenser for børns og unges trivsel – og mobning er i mange tilfælde en barriere for at opnå robusthed. 

”Robusthed er så vigtig, da den i høj grad er med til at skabe den indre kerne – et selvværd – som gør den unge i stand til at sige fra over for f.eks. risikoadfærd. Mobning nedbryder og er en hindring for at skabe robusthed. Derfor er det vigtigt, at der bliver sat massivt ind overfor mobning”, uddyber Tommy Holst, sekretariatschef, SSP Odense. 

En lang række undersøgelser og en mængde forskning peger på at mobning i høj grad modarbejder denne robusthed. F.eks. viser en undersøgelse fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø), at både mobbere og mobbeofre har en øget risiko for senere i deres liv at blive kriminelle. Der er altså også et kriminalitetsforebyggende aspekt i at undgå mobning. 

For at modvirke mobning – og dermed også de negative følgevirkninger, som bl.a. kriminalitet – har Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, sammen med Red Barnet, Børnerådet og Børns vilkår lanceret en national aktionsplan mod mobning. Maryfonden fungerede som faglig sparringspartner under udviklingsprocessen

”Bare ét enkelt tilfælde af mobning er et for meget, og hvis vi skal komme mobning til livs, skal alle bidrage, og alle skal tage ansvar for at gribe ind, lige meget om mobningen foregår i skolegården, håndboldbanen eller på de sociale medier,” siger Ellen Trane Nørby, Minister for børn, undervisning og ligestilling.

Om aktionsplanen skriver Ministeriet: ”Aktionsplanen giver – på baggrund af den seneste forskning på området – en række råd og anbefalinger om forebyggelse og bekæmpelse af mobning til centrale aktører i og omkring dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Forskningen peger på, at mobning er et gruppefænomen, som ikke udelukkende kan hægtes op på enkelte individer.”

Aktionsplanen blev lanceret allerede i begyndelsen af august med kampagnen - ‘Alle For En Mod Mobning’. Her fortæller en række OL-atleter om deres oplevelser med mobning. Kampagnen har skabt stor interesse og mediebevågenhed om området op til lanceringen af den nationale aktionsplan d. 18. august.

Følg med i kampagnen og arbejdet med aktionsplanen på Facebook siden ’Alle for en mod mobning’