Spring til indhold
Luk

Uddannelsesforum med samarbejdsaftale MOD hash Torsdag den 17. marts 2016 var dagen, hvor en nyskabende samarbejdsaftale mod hash mellem Odense Kommune og byens ungdomsuddannelser blev underskrevet.

Uddannelsesforum er et samarbejdsforum for alle Odenses ungdomsuddannelser, SSP Odense, Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn (UUO), Unge og Rusmidler (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen) og Børn- og Ungeforvaltningen. Lone Kæstrup, socialfaglig driftkonsulent i Unge og Rusmidler, og Tommy Holst, sekretariatschef i SSP Odense, er nogle af initiativtagere til og tovholdere af det projekt, der torsdag i sidste uge (den 17. marts 2016) resulterede i en underskreven samarbejdsaftale mod hash mellem Odense Kommune og byens ungdomsuddannelser.  

Overordnet er det Uddannelsesforums og aftalepartnernes formål at sikre:

  • At flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse
  • At frafald fra ungdomsuddannelser pga. hashrygning reduceres
  • At der bygges bro mellem forebyggelse, risikoadfærd samt rådgivnings- og behandlingstilbud
  • At understøtte det robuste ungeliv i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og uddannelsesforberedende tilbud

For alle parter er rusmidler et vigtigt og uundgåeligt emne i forebyggelsesarbejdet. Ideen til projektet blev til i takt med en stigende procentdel af unge mennesker, der ryger hash – og i takt med at hash i stadig større grad bliver en barriere for uddannelse.

”Det er en udfordring, at både mange unge – og mange meningsdannere – generelt opfatter hash som et almindeligt rusmiddel og ikke har øje for, at hashtyperne i dag er meget stærkere end tidligere. Den megen snak om legalisering af hash gør blot tingene værre - det er mit klare indtryk at mange unge ikke ville kunne håndtere en sådan frihed. Vi ser det stigende problem ved, at nogle elever er sløve og har meget fravær. Det er et problem, at hashen er så let tilgængelig og kan leveres "til døren". Vi risikerer, at en stor gruppe unge på længere sigt ikke bidrager aktivt til samfundet – de bliver i stedet for en byrde”, kommenterer Rektor Torben Jakobsen, Mulernes Legatskole.

Når SSP-sekretariatet starter et projekt sammen med Unge og Rusmidler, skyldes det, at netop hash bliver et større og større problem på alle uddannelsesinstitutioner. På skoler er der konkrete indsatser i gang i form af bl.a. aktive rusmiddelpolitikker, specifikke forebyggelsesindsatser. Men i forhold til ungdomsuddannelserne har der manglet konkrete og forebyggende indsatser. Det skal den nye samarbejdsaftale lave om på.

 

Aftalen indeholder tre indsatsområder. Den første er Aktive Rusmiddelspolitikker på samtlige af byens ungdomsuddannelser og andre uddannelsestilbud til unge. Den anden indsats er et fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, så unge bliver robuste og kan sige fra ved fristende tilbud. Endelig er der en indsats omkring brobygning imellem uddannelser og kommunens tilbud om rådgivning og behandling for misbrug.

 

I 2025 skal dette være med til at nedbringe antallet af unge, der jævnligt ryger hash, fra 14 til to procent, som defineres som en ”hashfri” by.

”Det gælder dels om at give medarbejderne på de forskellige institutioner værktøjer, de kan bruge, når de støder på hashproblematikker. Her kan de aktive rusmiddelpolitikker være gode. Men det gælder også om at få fortalt alle, at hash er skadeligt – hash er blevet stærkere, end det var i ’gamle’ dage. Så den der med at, ’vi tog da ikke skade af det’, skal pakkes langt, langt væk. Og så er det jo faktisk ulovligt. Igen er der visse steder en eller anden idé om, at det er ok at have hash til eget forbrug. Den holdning er direkte forkert. Så en del af samarbejdsaftalen handler også om oplysning,” afrunder Tommy Holst, sekretariatschef for SSP-Odense.

For mere information om samarbejdsaftalen mellem ungdomsuddannelser og Odense Kommune – kontakt Tommy Holst, sekretariatschef for SSP-Odense på tomho@sspodense.dk