Spring til indhold
Luk

Sommerbrev fra SSP-sekretariatet


Kære alle

Sommeren står for døren, hvilket betyder, at mange områder drosler ned for deres aktiviteter. Det betyder blandt andet, at der er færre steder, hvor vo-res børn og unge mødes af voksne. Mange steder er der en tradition, for at børn og unge mødes i deres fritid på tværs af alder, køn og interesser – her-under også i skolernes sommerferie. Dette sker mange forskellige steder, og ofte på udeområder ved skoler, børnehuse, ungdomsklubber, sportshaller og andre opholdssteder. Langt de fleste unge har en god, sund og tryg ung-domskultur, der samtidig tager hensyn til andre, der færdes og bor i lokalområderne.

Som ansvarlige voksne i lokalområderne – forældre, bedsteforældre, gode naboer mv. – kan vi understøtte den positive adfærd ved at vise interesse og tale med vores børn og unge om adfærd, hensynstagen og generel god op-førsel. Foruden snakken med egne børn kan man eksempelvis gå forbi de ste-der, hvor de unge opholder sig, når man er ude på sin aftentur med hunden. Vi ved fra mange undersøgelser, at vores børn og unge gerne vil have, at vi er synlige i deres liv/fritid og viser interesse.

At påtage sig et medansvar for trygheden og den gode stemning i sit eget lo-kalområde er også en del af det forebyggende arbejde.

Som leder i dit lokalområde håber jeg, at du vil være med til at formidle ovenstående budskab til jeres forældre og øvrige relevante samarbejdspart-nere i eksempelvis fritids- og foreningslivet.

Med venlig hilsen
Tommy Holst