Spring til indhold
Luk

Respektpakke – desværre nødvendig Respekten for det fælles - herunder for offentlige ansatte - skal øges. Det betyder også respekten for lærere, pædagoger mv., der er væsentlige aktører i SSP-oganisationen.


Onsdag den 4. maj blev regeringens og de borgerlige partiers ’Respektpakke 1’ præsenteret i Justitsministeriet. Målet med pakken er at øge respekten for det fælles og for dets repræsentanter blandt andet ved at skærpe straffen for vold, trusler og chikane mod personer i offentlig tjeneste og deres familiemedlemmer.

Og problemet er – også i Odense Kommune – større end som så. Data fra Trivselsundersøgelsen i Odense Kommune 2015 viser, at 10% af de ansatte i Børne- og Ungeforvaltningen inden for de sidste 12 måneder har været udsat for trusler om vold i kraft af deres arbejde. For ansatte på kommunens skoler er er der tale om 15%.

”Vold og trusler er et problem, der altid skal tages alvorlig, og det bliver et ekstra stort problem, hvis vi af misforstået hensyn undlader at reagere tilstrækkelig håndfast, når børn og unge udøver vold og trusler,” siger sekretariatschef, Tommy Holst, SSP Odense.

Både forældre, børn og unge har et stort ansvar, men skal respekten styrkes, skal de fagprofessionelle også sige tydeligt fra – herunder ved at politianmelde vold og trusler. Og i det forebyggende arbejde skal der også sendes et klart signal om, hvad der er god og dårlig adfærd; her er lærere og pædagoger afgørende brikker i arbejdet for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet.

SSP Odenses sekretariatschef bakkes op af Justitsministeren, Søren Pind, som siger: ”Forudsætningen for, at Danmark er et trygt og velfungerende land, er, at vi har respekt for hinanden, for det offentlige rum og for de institutioner og mennesker, som repræsenterer det fælles. At genvinde respekten for fællesskabet indebærer en holdningsændring, og den slags tager tid – ’Respektpakke 1’ er det første skridt på vejen.”

De i alt 16 initiativer i ’Respektpakke 1’ er delt op i tre fokusområder:

  1. Skærpet kurs over for optøjer
  2. Styrket indsats over for kriminalitet mod personer i offentlig tjeneste
  3. Øget respekt for retsvæsenet