Spring til indhold
Luk


Billedet: Kristina Persson, Sveriges Minister for nordisk samarbejde

Odense – en vigtig aktør i samarbejdet med Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd faciliterer "Nordic Safe Cities" - som er et projekt der skal forebygge voldelig ekstremisme og radikalisering, igennem involverende lokalområder og stærke byer.

Det er Nordisk Ministerråd, der står bag ’Nordic Safe Cities’. Her sættes der fokus på, hvordan strukturelle ændringer i byers opbygning og styrkelse af lokalsamfundet kan medvirke til at forebygge voldelig ekstremisme og radikalisering. Fokusområdet er en reaktion på de senere års oplevelser af terrorhandlinger i også nordiske lande og den nedadgående følelse af sikkerhed i nordiske byer. Målet er, at alle nordiske byer skal være sikre for alle – 24/7/365. Ingen skal leve i frygt.

 

Om baggrunden for samarbejdet siger Sveriges Minister for nordisk samarbejde, Kristina Persson: ’De afskyelige terrorhandlinger, som vi har været vidne til her i Norden, Europa og resten af verden, truer demokratiet og fører til polarisering og forårsager revner i vores samfund. Det er nu vigtigt med konkrete indsatser for at beskytte og styrke vores pluralistiske, ligestillede og demokratiske samfund.’ [oversættelse, red.]

 

Kommunernes rolle

Det er kommunerne i de enkelte lande, der skal varetage forebyggelsesopgaven i forhold ekstremisme og radikalisering. I introduktionen til ’Nordic Safe Cities’ forklares kommunernes centrale rolle med, at det er de enkelte kommuner, der har mest føling med de lokale udfordringer. Arbejdet bliver dog forankret på politisk niveau, således at det kommunale arbejde får den nødvendige opbakning.

 

’Nordic Safe Cities’ var starten til et samarbejde på tværs af nordiske byer, hvor sigtet bl.a. er at udforme en håndbog med helt konkrete tiltag vedr. forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Det er tanken, at tiltagene direkte kan implementeres i de enkelte kommuner. 21 forskellige, nordiske kommuner var repræsenterede ved netværkskonferencen – heriblandt Odense, der var repræsenteret ved sekretariatschef for SSP Odense, Tommy Holst.

 

’Nordic Safe Cities er et sted, hvor vi kan pulje vores viden og ressourcer. Vi har nære fællesskaber i de nordiske lande, og på den her måde kan vi få glæde af hinandens viden og erfaringer uden at skulle opfinde den dybe tallerken igen og igen. Det er for mig vigtigt med fælles indsatser, for vi må jo erkende, at vi skal gøre noget, hvis vi fortsat vil være kendetegnet demokrati og ved at have et åbent og tillidsfuldt samfund,’ siger Tommy Holst


For mere information om Nordic Safe Cities - klik her