Spring til indhold
Luk

Makeover – hjemmeside SSP Odenses hjemmeside – www.sspodense.dk – har den seneste måned gennemgået en oprydning og en omstrukturering. Vi skal jo følge med tiden!


Fokus for oprydningen har været den absolutte primære målgruppe – og det er medlemmerne i SSP-organisationen. Med det udgangspunkt har vi forsøgt at skabe en større overskuelighed, så du hurtigt kan få den hjælp, viden og kontaktmulighed, du har brug for.

F.eks. har vi tilføjet en række nyttige links, hvor du kan få viden, råd og vejledning i forhold til en række problematikker, der vedrører børn og unge. Alle links er grupperet i forhold til det symptom – de tegn – du som fagprofessionel (eller forældre/pårørende) oplever ved barnet eller den unge. Det kan f.eks. være mistrivsel, mobning eller depression.

Også fanebladet ’Lokalbestyrelser’ byder på forandringer – ikke så meget i forhold til indholdet – men i forhold til strukturen. Klik og se, hvad der er sket.

Den måske største forandring gemmer sig under faneblandet ’Aktiviteter’. Her har vi samlet alle de aktiviteter, som SSP-sekretariatet på den ene eller anden side faciliterer i samarbejde med civilsamfund, boligorganisationer, i ungdomsskoler, på ungdomsuddannelser, i grundskoler og i daginstitutioner.

Vi håber, at du vil undersøge, om hjemmesiden er til og for dig – og giv os gerne tilbagemeldinger. Der er altid plads til forbedringer og gode ideer. Kontakt Lisbeth, Kommunikationskonsulent, hvis du har spørgsmål, ideer, spørgsmål eller andet - listr@sspodense.dk