Spring til indhold
Luk

Kriminaliteten falder - kriminalitet passer ikke ind i glansbilledet


En ny analyse fra Rockwool Fondens forskningsenhed stiller skarpt på årsagerne til de seneste 12 års fald i ungdomskriminaliteten. Konklusionen er klar: Faldet i ungdomskriminaliteten skyldes, at færre unge kommer ind i en kriminel løbebane.

Kriminalitetsraten blandt de unge er siden 2004 halveret – fra 66 gerninger pr. 1000 i 2004 til 35 gerninger pr. 1000 i 2013. I et nyhedsbrev skriver forskningsenheden: ”Der er endnu kun begrænset viden om, hvorfor færre unge mennesker påbegynder en kriminel løbebane. Interessant er det dog, at de faldende kriminalitetsrater genfindes i en række andre europæiske og vestlige lande. Hermed tyder det på, at faldet ikke alene skyldes danske politikændringer eller andre kilder til adfærdsændringer blandt danske unge.”

Tendensen med færre kriminelle unge vækker genkendelse i SSP Odense. SSP-sekretariatet udgav i maj måned en rapport, der viste samme billede som i resten af landet. Tommy Holst, sekretariatschef siger: ”Det er blevet trendy at være lovlydig, og i den trend passer pletter på straffeattesten ikke,” og han fortsætter: ”Til gengæld kan vi se, at dem, som er kriminelle, er blevet mere kriminelle.”

Trenden er også en del af en stigende higen efter anerkendelse, hvor fremstilling af os selv som perfekt er midlet. I denne fremstilling er der ikke plads til plettede strafattester, samfundstjeneste osv. – der i stedet fokus på udseende såvel som præstationer (i skolen, i fritiden), der helst skal fremstå perfekt. 

Udbasunering af oplevelser og præstationer fra dagens gøren og laden er ét symptom på denne søgen efter anerkendelse. ”Nutidens unge får i høj grad anerkendelse via f.eks. ’likes’ på de sociale medier. Den daglige jagt på ’likes’ er med til at opretholde billedet af, at det er det perfekte, der er noget værd,” udtaler sociolog, Sandra Maria Ekbøl Rasmussen.