Spring til indhold
Luk

Justitsministeren underbygger SSP Odenses arbejde I dag har Justitsministeren på vegne af hele Danmark underskrevet en tillægsaftale til Europarådets terrorkonvention. Og den underskrift breder ringe internationalt til nationalt – og videre fra stat til kommuner.


”Jeg ser regeringens arbejde og underskrift på tillægsaftalen som et naturligt og nødvendigt skridt i vores arbejde for at modvirke radikalisering og ekstremisme. Man kan sige, at regeringens handling samtidig er et signal for arbejdets betydning,” udtaler sekretariatschef, Tommy Holst.

SSP Odense er på forkant i forhold til bekæmpelse af terror. Byens har allerede i en årrække været aktive i forhold til at modvirke bandeproblematikker, radikalisering og ekstremisme. Der arbejdes på både den indgribende, forgribende og den forebyggende front

Underskriften på tillægsaftalen til Europarådets terrorkonvention skal øge det tvær-nationale samarbejde i Europa i kampen mod terror. Rådet består i dag af 47 medlemslande – ved opstarten af rådet i 5. maj 1949 var antallet 10 lande. Danmark har været med fra starten.

Europarådet og EU er ikke det samme trods mange fællestræk – og de supplerer hinanden. Faktisk er en af Europarådets fornemmeste opgaver at sikre, at rådets 47 medlemslande forbliver ét stort samarbejdende organ til trods for, at kun 25 er medlem af EU. Menneskerettighedsdomstolen er desuden hjemmehørende i Europarådet.

Danmark har deltaget aktivt i forhandlingerne i Europarådet om aftalen og støtter entydigt arbejdet med at sikre et fælles internationalt værn mod terrorisme.

Justitsminister, Søren Pind, udtaler: ”I kampen mod terror er det tydeligt for alle, at vi skal samarbejde på tværs af landegrænserne, så vi har et fælles værn mod en fælles fjende. Derfor er jeg glad for at sætte Danmarks underskrift på Europarådets aftale. Regeringen har allerede strammet indsatsen over for fremmedkrigere og terrorister, og vi fortsætter arbejdet. Aftalen er endnu et skridt i den rigtige retning i kampen mod terror.”

Henvendelse om radikalisering og ekstremisme

Flemming Hansen

Tlf: 27 13 16 36

Fyns Politi

Kontaktperson ved lokalområderne Odense, Nordfyn og Kerteminde

Dan Sejer

Tlf: 41 22 70 49

Fyns Politi

Kontaktperson ved lokalområderne Svendborg, Faaborg/Midtfyn, Assens, Nyborg, Middelfart, Langeland og Ærø

Mailpostkasse


Kommunal vejledning og rådgivning

Paul Hansen

Tlf: 65 51 53 08

SSP Odense 

Mailpostkasse


Projektledelse

Jan Johnny Sørensen

Fyns Politi

Tlf: 41 38 23 95

Tommy Holst

SSP Odense

Kommunerne på Fyn

Tlf: 61 38 42 43