Spring til indhold
Luk

Hvad er Vollmose Sekretariatet for en fisk? Vollsmose Sekretariatet er ikke en fisk – det er snarere en blæksprutte, der har mindst 100 arme. Inden for den seneste tid er der kommet flere selvstændige erhvervsdrivende i Vollsmose, og flere af dem har været omkring Vollsmose Sekretariatet for at sparring og anden hjælp.

Vollsmose Sekretariatet arbejder ud fra henvisninger fra skoler, boligforeninger, UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og Omegn) mv. Men det gode forhold til Vollsmoses beboere får også andre ting til at ske. Blækspruttens fagarme har nemlig filtret sig ind i hinanden til en velsmurt netværk, hvor berøring af blot en af netværkets strenge får bevægelse i de andre. Ét eksempel er sekretariatets arbejde i forbindelse med iværksætteri. 

I december var Barbershop Q, der bor to døre fra sekretariatet, i rampelyset med imponerende frisurer og en italesættelse af, hvor vigtig frisuren er for mange mænd med anden etnicitet end dansk. Indehaveren, Qasim Ahmed, har gjort brug af både sekretariatets iværksættermentor og kommunikationsafdeling til dels at etablere sin forretning og til dels at promovere den. 

Eget atelier
I denne uge kan Vollsmose Avisen fortælle historien om en ung kvinde, der startede med at fotografere med sin telefon. Nu starter hun et professionelt atelier i Vollsmose Centeret. Ligesom hr. Q har Amani Khaled fået sparring og gode råd af Vollsmose sekretariatet. 

Det hele startede med et praj til sekretariatet om den unge kvindes talent og interesse. Sekretariatet videreformidlede prajet til en beboerjournalist, der gik i gang. Historien kom i Vollsmose Avisen – og samtidig kom der et møde i stand mellem Amani Khaled og sekretariatets iværksættermentor. Nu åbner dørene snart til Amanis eget atelier, som hun vil varetage ved siden af en sygeplejeuddannelse. 

Hjælp til selvhjælp
Kendskabet til og forholdet til Vollsmose beboere er et essentiel redskab i sekretariatets arbejde. ”Jeg tror, at beboerne i Vollsmose oftest ser os som en hjælp frem for som en eller anden kontrolinstans. Det, at vi vil hinanden, giver et godt samarbejde, hvor vi kan rykke med mange ting og gøre en forskel,” udtaler Nanna Muusmann, sekretariatschef for Vollsmose Sekretariatet. 

Sekretariatet arbejder ud fra tanken om hjælp til selvhjælp. Et eksempel kan være en ung mand, der ønsker sig et fritidsjob. Men 
han får ikke stukket et færdigt jobtilbud i hånden. I stedet hjælper en fritidsjobrådgiver den unge med at finde og selv søge arbejdet. ”Måden vi arbejder skal give beboerne færdigheder og evne til at stå på egne ben. Og så tror vi på, at det giver et boost til selvværdet, at man faktisk klarer problemerne selv. Succesoplevelser er godt for alle”, siger Nanna Muusmann.

En god base
I 2015 vandt Vollsmose Sekretariatet i samarbejde med UUO prisen for årets bedste kriminalpræventive indsats. Det undrer ikke Tommy Holst, sekretariatschef, SSP Odense: ”Det kriminalpræventive arbejde er grundfokusset i SSP-arbejdet, og her i Odense er Vollsmose Sekretariatet en uvurderlig samarbejdspartner. De kan virkelig noget.” 

Grundtanken bag Vollsmose Sekretariatets arbejde er, at tryghed i familie og bolig, fornuftige venner, en uddannelse og et job danner en god base, så det ikke er nødvendigt at søge andre steder hen – evt. i kriminelle løbebaner – for at få ønsket om tryghed og fællesskab opfyldt. ”Man kan sige, at Vollsmose Sekretariatet arbejder for at skabe fornuftige livsbaser uden misbrug og kriminalitet – og det er kernen i det kriminalpræventive arbejde”, slutter Tommy Holst. 

For yderligere oplysninger om Vollsmose Sekretariatets arbejde kontakt Nanna Muusmann på nbmu@vollsmose.dk

For yderligere oplysninger om SSP-arbejdet i Odense kontakt SSP Odense, Tommy Holst på tomho@sspodense.dk