Spring til indhold
Luk

Grundskoler kvalificeres i rusmidler SSP Odense tilbyder forebyggende forældreoplæg i 6.- 8. årgang – eller kvalificering af medarbejdere til at holde forældreoplæg;.

I de odenseanske grundskoler har man i mange år afholdt alkoholoplæg for 7. årgang. På nogle skoler har man overvejet, at rykke forebyggelsesoplæggene til 6. årgang – på andre skoler foretrækker man at holde forebyggelsesoplæggene i 8. årgang. Det varierer altså fra skole til skole, om forebyggelsesoplæggene holdes i 6., 7. eller 8. årgang – det er en vurderingssag. 

SSP Odense overtog i 2014 de ’gamle’ alkoholoplæg – men i dag fokuseres der ikke udelukkende på alkohol. I stedet betragtes indtagelse af alkohol i en tidlig alder som et symptom på mistrivsel – ligesom brug af andre rusmidler også ses som symptomer på mistrivsel. SSP Odense ønsker i overensstemmelse med organisationens forebyggende sigte at mindske årsagerne til mistrivsel.

I takt med SSP Odenses strategi fokuseres der på begrebet robusthed, som et middel til at modvirke mis-trivsel og misbrug. Essensen i forældreoplæggene er at danne bevidsthed om, hvordan robusthed kan opbygges. Derfor indeholder forældreoplæggene ikke længere blot information om promiller, indtag osv. I stedet søges der med oplæggene at skabe dialog og refleksion med forældrene omkring de bagvedliggende, psykologiske aspekter i de unge mennesker – som f.eks. selvværd, netværk, fællesskab, valg, adfærd og dét at have noget for med sit liv. I SSP-optik er det der, robusthed opbygges, og mistrivsel mindskes.

”Vi har ekspertisen på forebyggelsesområdet – og dermed inden for at skabe robusthed og modvirke misbrug af rusmidler. Men det er personalet på skolerne, der har fingeren på pulsen og som kender børn og forældre. Disse to ting vil vi gerne kombinere – løsningen for os er, at vi giver ekspertisen videre til de rette medarbejdere. Derfor tilbyder SSP Odense grundskoler kvalificering inden for rusmiddelområdet, således at skolerne kan styrke sine kompetence i arbejdet med forebyggelse i undervisningen, i den vanskelige samtale og ved oplæg for forældre om misbrug, rusmidler og skabelse af robusthed”, forklarer Tommy Holst, sekretariatschef

I Odense Kommunes strategi for ungdomskriminalitet, KOMspot, står der, at alle folkeskoler årligt skal afholde forebyggelsesoplæg for 6.–8. årgang for forældre. For at leve op til strategiens visioner tilbyder SSP Odense altså at kvalificere medarbejdere, så skolens egne lærere eller pædagoger kan afholde forebyggelsesoplæg på enten egen skole eller på en naboskole (som konsulent). Flere af Odenses folkeskolelærere er allerede kvalificerede til at holde forældreoplæg, da SSP Odense i januar 2016 klædte 20 lærere og 20 pædagoger på til at varetage denne opgave. I april måned i år vil yderligere 40 medarbejdere inden for ungdomsskolerne blive kvalificeret. 

For at opsummere ovenstående: forældreoplæg i 6., 7., eller 8. årgang har fokus på at opbygge robusthed ved børn/unge – som et middel til at modvirke mistrivsel og forbrug/misbrug. Fra april 2016 tilbyder SSP Odense enten at forestå forældreoplæg eller kvalificere medarbejdere til at varetage forældreoplæg.