Spring til indhold
Luk

Børn og unges fritid er en fælles opgave Projektet, der modtog årets udgave af SSP Odense Prisen, Fritidsvejledning Uden Grænser, afsluttes med en konference d. 2. juni. Konferencen bliver startskuddet på den bydækkende fritidsvejledning, hvor målet allerede fra start er klart: ”Alle børn og unge skal have lige muligheder for at blive en del af positive fritidsfællesskaber”.

Sebastian på 14 år går til amerikansk fodbold hos ”Odense Swans”. Han knokler på træningsbanen til lyden af opmuntrende tilråb og klap fra sine kammerater og sin træner. Sebastians blussende røde kinder og brede smil siger alt – han stortrives i dette fritidsfællesskab. Sebastian er blot én af de flere end 700 børn og unge som UngNords ”Fritidsvejledning Uden Grænser” siden 2011 har hjulpet til få et aktivt fritidsliv.

”Det handler ikke bare om at finde ”noget at gå til ” - men at give vores børn og unge lige muligheder for at blive en del af et betydningsfuldt fællesskab,” siger Erik Christian Thyregod Rasmussen, leder af UngNord, om fritidsvejledningen.

Fritidsvejledning Uden Grænser afsluttes med en konference d. 2. juni, hvor fagpersoner og frivillige, der arbejder med børn og unge, mødes og stiller skarpt på fritidslivets betydning for børns og unges trivsel. Derfor er konferencen ikke blot en afslutning af projektet – men også startskuddet for den bydækkende fritidsvejledning, som er blevet muliggjort af metodeudviklingen i Fritidsvejledning Uden Grænser.

Et af de markante, kvalitative resultater ved projektet Fritidsvejledning Uden Grænser er den metodeudvikling, der er foregået i projektet. ”I UngNord er vi stolte af dét, fritidsvejledningen allerede har udviklet sig til, hvor samskabelse har været et omdrejningspunkt. Vi har altså langt fra været ene om at løfte opgaven,” siger Erik Christian Thyregod Rasmussen. Metoden er baseret på en helhedsorienteret indsats, der skaber sammenhæng mellem familie, skole og fritid ud fra tre parametre; motivation, inklusion og fastholdelse i forenings- og fritidslivet.

Fritidsvejledning Uden Grænser udmærker sig også ved brugen af frivillige – ikke bare i relationen mellem de frivillige foreninger og fritidsvejledningen - men også i det direkte arbejde med børn og unge. Her har Fritidsvejledning Uden Grænser uddannet en række frivillige, såkaldte ”fritidsvenner”, som har til opgave at ledsage børnene eller de unge til deres fritidsaktiviteter.

”Mig bekendt findes ikke noget tilsvarende fritidsvejledningstilbud noget andet sted i Danmark, som er så gennemprøvet”, siger Erik Christian Thyregod Rasmussen om de erfaringer, han tager med sig ind i arbejdet med at gøre fritidsvejledningen bydækkende.

Fritidsvejledningens sigte mod at øge trivsel blandt børn og unge hænger naturligt sammen med kriminalitetsforebyggelse. ”Følelsen at høre til i et positivt fællesskab er afgørende for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der blandt andet kan føre til kriminalitet,” siger Tommy Holst, SSP Odense, sekretariatschef, og han fortsætter; ”Foruden at skaber sunde alternativer til risikoadfærd, så er foreningslivet også et sted, hvor børn og unge lærer sociale spilleregler. På overfladen kan en fritidsinteresse være fodbold eller lignende, men under dette vokser de demokratiske grundværdier og oplevelsen af at være en del af samfundet. Jeg ser frem til at kunne understøtte fritidsvejledning i fremtiden”.

Fritidsvejledning Uden Grænser startede som et 4-årigt projekt i 2010 med økonomisk støtte fra SATS-puljen. Siden har fritidsvejledningen hjulpet mange unge til et mere aktivt fritidsliv. I maj 2015 besluttede Børne- og Ungeudvalget at videreføre arbejdet som en bydækkende indsats i samarbejde med alle byens 34 folkeskoler.