Spring til indhold
Luk

Besøg fra Staden Onsdag den 4. maj havde Det Kriminalpræventive Hus besøg af SSP København. Organisationsstrukturerne er relativt ens – men arbejdsgange og metodestrukturering er forskellige.
Efter en kort velkomst af SSP Odenses sekretariatschef, Tommy Holst, blev strategierne for begge byers SSP-arbejde fremlagt – akkompagneret af konstruktiv sparring.

Ud over strategi var dagen afsat til at vidensdele med hinanden om helt konkrete metoder til forebyggelse af kriminalitet i de to byer. SSP København fremviste en beundringsværdi metodesamling, der anvendes i forskellige samarbejdsrelationer – her er cases og vejledninger med til at gøre SSP-arbejdet helt håndgribeligt for de forskellige aktører.

Der blev desuden vidensdelt og lavet aftaler om, hvordan vi på tværs af landet kan styrke vores samarbejde om forebyggelse af bandedannelse, radikalisering og ekstremisme; begge emner der er højaktuelle og en væsentlig del af vores prioriterede indsatsområder.

 

SSP København har eksisteret 10 år længere end SSP Odense, men til trods for dette kunne Odense inspirere på flere områder - eksempelvis i arbejdet med evaluering og opfølgning på effekt. Effektstyring bliver fortsat mere og mere afgørende i sikringen af et optimalt brug af vores ressourcer, og her er vi i Odense langt fremme.

Et andet område er det strategiske samarbejde med boligorganisationerne og civilsamfundet, hvor Odense gennem de seneste tre år har opbygget en stærk og proaktiv indsats.