Spring til indhold
Luk

Artikelarkiv 2014 På denne side finder du vores arkiv over forskning og SSP arbejdet i Odense fra 2014.

19.12-2014
SSP Odense er bevilget 2 mio. kr. til antidopingprojekt
Som en stor og flot ”før-julegave” har SSP Odense denne vintermorgen fået bevilget knap 2 millioner kr. til et tre-årigt antidopingprojekt.


18.12-2014
SSP infomøde
SSP i Søhus-Stige-Lumby afholder SSP infomøde onsdag d. 21. januar 2015, kom og vær med.
18.12-2014
De unges Odense
Sammen med de unge har vi via Instagram skabt et dynamisk billede af ungelivet i Odense. Se her et lille udsnit af de unges Odense.
10.12-2014
Vinderen af vores Instagram-kampagne
Sirid Møl Kristensen fra Rudolf Steiner-skolen blev kåret som vinderen af Ungeprofilundersøgelsens fotokonkurrence på Instagram. Hendes vinderbillede symboliserer på fornemmeste vis den linedans unge bevæger sig i for at kunne trives i ungelivet.
26.11-2014
Ungeprofilundersøgelsen er nu afsluttet
De unge mellem 15 og 24 år har nu givet deres stemme til kende omkring deres trivsel i Odense. Det samlede antal besvarelser vil give os et tydeligt billede af, hvordan det ser ud med de odenseanske unges trivsel og give os et solidt fundament at basere vores forebyggende arbejde på.
26.11-2014
Mobile pushere holder til ved folkeskole
Bagved Sletten Skole i Otterup bliver der solgt narko til unge mennesker. Det bekræfter både Fyns Politi og naboer omkring skolen. Ebbe Kroggård og Tommy Holst udtaler sig om problemet og brugen af hash blandt unge.
06.11-2014
Historisk stor spørgeskemaundersøgelse skal give viden om de unge i Odense
45.000 unge i alderen 15-24 år, som bor eller studerer i Odense, er målgruppen for en spørgeskemaundersøgelse, der skal give resultater til bedre forebyggende arbejde.
03.11-2014
Ungeprofilundersøgelsen er skudt i gang

SSP Odense skød undersøgelsen i gang ved at møde de unge på OBC.


22.10-2014
Fra gaderøverier til HF
I Vollsmose har man knækket koden og fået 53 af de mest belastede unge i uddannelse og arbejde. Tre af drengene har valgt at fortælle deres historie, og om hvordan gadeplansindsatsen har ændret deres liv. Download inspirationskataloget Hele Vejen rundt om mentorer og inddragende netværksmøder for udsatte unge ved at klikke her.


09.10-2014
UNGOdense har alle med ombord
Status på ungeprofilundersøgelsen er, at alle ungdomsuddannelser har prioriteret at sætte tid af i undervisningen til, at de unge kan udfylde spørgeskemaet. Og BSF vil implementere undersøgelsen i deres forløb med unge i målgruppen. Alle sejl er sat for at dette skal blive en succes.

09.10-2014
Ny ledergruppe på vinger
Startskuddet på den nye SSP-ledergruppe løb af stablen i går den 8. oktober. Lars Bo Kjær, chef i Center for Familier og Unge og nu den nye formand for SSP-ledergruppen, bød lederne velkommen med et tydeligt signal om, at dette lederforum skal bruges aktivt.


09.10-2014
Hjemmesiden har fået botox
Vi har afholdt evalueringsmøder med hjemmesidens bruger, hvilket har ledt til en opstramning. Vi håber du vil finde indholdet på hjemmesiden bedre struktureret og bedre prioriteret.


02.10-2014
Danske børn og unge mangler robusthed

Professor i mental børnesundhed, Carsten Obel, forklarer hvorfor unge mennesker, der på overfladen synes velfungerende, døjer med lav livstilfredshed, tristhed, stress, mavepine, søvnproblemer og angst- og depressionssymptomer. Deres robusthed er simpelthen svækket af deres måde at se på verden på.


04.09-2014
Ny arkitektur sænker kriminaliteten i udsatte områder
Lavere arbejdsløshed, mindre kriminalitet og højere uddannelsesniveau. Det er nogle af de positive effekter det har, hvis man ændrer i arkitekturen omkring de socialt udsatte boligbyggerier, viser ny undersøgelse.
28.08-2014
Hver tredje forlader selv rocker- eller bandegruppen
En ny undersøgelse fra Justitsministeriet viser, at der samlet set er et meget stort flow af medlemmer gennem rocker- og bandegrupperingerne. I gennemsnit bliver det til lidt over tre et halvt år, før man forlader miljøet.
20.08-2014
60 mio. kr. til forebyggelsepakkke
Det glæder SSP Odense at kunne læse på socialministeriets hjemmeside i dag om den nye forebyggelsespakke, der skal være med til at hindre ungdomskriminalitet.
12.08-2014
Fraværsregistrering
DR.dk har udarbejdet en grafik på baggrund af skolernes indberetning af fravær for skoleåret 2012/13. Du kan klikke rundt i grafikken og sammenligne skolefraværet på din skole med andre klassetrin, skoler og kommuner.
11.08-2014
Japansk besøg
SSP Odense er nu blevet en eksportvare. D. 16. juni havde sekretariatet et interessant besøg fra Japan. De var meget interesseret i vores arbejde med ungdomskriminalitet, både forebyggelse og håndtering af sager, og var meget optaget af vores erfaringer inden for området.
07.08-2014
Minoritetsbørn i alderen 0–6 år
Integrationsinfo inviterer til endnu en spændende og praksisnær temadag om arbejdet med minoritetsbørn i alderen 0 – 6 år. Dagen vil have fokus på de helt særlige udfordringer i arbejdet med småbørn fra anden etnisk kultur. Læs mere her.
14.07-2014
Børn er med til at sælge hash på gadehjørner
Flere kommuner oplever en stigning i antallet af børn helt ned i 13-14 års alderen, der er med til at sælge hash. Hashhandlerne forsøger at få børn til at stå vagt, hente hashklumper i busken og passe på pengesedler.
07.07.2014
Udvidelse af § 115
Lige inden sommerferien faldt den nye §115a i retsplejeloven på plads. Det betyder, at politiet nu kan videregive oplysninger om personer over 18 år til forældre eller andre familiemedlemmer, hvis det anses for nødvendigt i en kriminalitetsforebyggende indsats.
27.06-2014
Politiet underskriver for første gang aftale med minoritetsgrupper
Fyns Politi og en række fynske foreninger og trossamfund har for første gang skrevet under på en partnerskabsaftale. Pilotprojektet, der er det første af slagsen i Europa, skal hjælpe politiet med at opklare hadforbrydelser.
27.06-2014
Hash er farligere end hidtil antaget
Mange betragter det som harmløst, men hash kan fremkalde både skizofreni, psykose og depression hos unge. Det viser en række store, udenlandske undersøgelser, som psykiater Merete Nordentoft har gennemgået.
20.06-2014
Vi vil styrke kvaliteten endnu mere i SSP-samarbejdet i Odense Som det fremgår af SSP Odenses årsberetning har SSP Ledergruppen stået i spidsen for at styrke SSP- samarbejdet, og med opbakning fra SSP Bestyrelsen er der nu truffet beslutning om, hvordan dette skal ske.
18.06-2014
Forebyggelse og tidlig indsats kan spare samfundet for milliarder
Nu kommer der konkrete tal på bordet: Det koster samfundet cirka 105 milliarder kroner i udgifter og tabte indtægter, at 10 % af en ungdomsårgang og godt 63.000 personer marginaliseres og aldrig kommer i arbejde. Kan vi forhindre de unge i at blive tabt, er der altså mange penge at spare.
12.06-2014
Ledelseskraft bag optimering af AVA
SSP Ledergruppen har truffet beslutning om at revidere og løfte samarbejdet i AVA Koordinationen hurtigst muligt. En nedsat arbejdsgruppe har i løbet af foråret foretaget en række fokusgruppeinterviews, der har været primær aktør på at byde ind med løsninger til, hvordan AVA kan optimeres. 
12.06-2014
Sommerferie i SSP sekretariatet
Du vil igennem hele sommeren have mulighed for at kontakte en medarbejder i sekretariatet. Se her en plan over, hvem den primære kontaktperson er i ugerne 27-34.
06.06-2014
Seks veje til mindre frafald på erhvervsskolerne
KORA præsenterer seks fronter, hvor der skal sættes ind for at mindske frafaldet på erhvervsskolerne. Får vi ikke mindsket frafaldet og motiveret flere unge til at gå i gang med en erhvervsuddannelse, forventes vi at komme til at mangle 30.000 faglærte i 2020.
02.05-2014
Udviklingen i domme til foranstaltning
Ny rapport fra Justitsministeriet fortæller, at antallet af forvaltningsdomme, hvor man ikke dømmes til fængsel for eksempel på grund af psykisk sygdom, er fordoblet. Samtidig foretages der fire gange så mange anmeldelser af vold mod person i offentlig myndighed. Læs her uddrag fra rapportens indledning og resumé eller download hele rapporten.
02.05-2014
Kursusdag om forældreansvar
SSP-Samrådet udbyder en kursusdag om forældreansvar. Målet med dagen er at give inspiration og forslag til tiltag rundt om i kommunerne. Kursusdagen vil være relevant for: Politi, SSP-medarbejdere, klubpersonale, opsøgende medarbejdere, lærere, sagsbehandlere, ledere og tilsvarende. Klik her for at se program og for tilmelding.
18.04-2014
Den Kriminalpræventive dag 2014
Tirsdag d. 8. april afholdte DKR årets største kriminalpræventive arrangement, hvor en række af de førende forskere inden for feltet, danske politikere og engagerede fagfolk var inviteret. Læs om dagens program og foredrag.
28.03-2014
Teenagere fra autoritære familier skejer mindst ud 
Ny forskningsrapport fra SFI, "Frihed, lighed og fællesskab i teenagefamilien" er en afdækning og kategorisering af danske familiers hverdagspraksis i familier, hvor mindst et af børnene er teenager. Undersøgelsen viser at, teenagere i autoritative familier, hvor forældrene er restriktive, men tætte på deres børns hverdagsliv, sjældnere skejer ud.
21.03-2014
Tilbud til 0-6 års området
Integrationsinfo inviterer til en spændende og praksisnær temadag om arbejdet med minoritetsbørn i alderen 0 – 6 år.  
På temadagen vil der blive gået i dybden med de helt særlige udfordringer og problematikker fagfolk kan møde i kontakten med disse børn og deres familier. Vi ser på forældrenes ofte skjulte kulturelle, religiøse og sproglige barrierer, og ser på hvilken betydning disse barrierer har for barnet, og for fagfolkene omkring barnet.

21.03-2014
Resiliente læringsmiljøer og bæredygtighed i praksis
Deltag i konferencen d. 22. maj, der afholdes i et samarbejde mellem Red Barnet og CeSoB. Konferencen tager udgangspunkt i spørgsmål som: Hvordan styrker vi børns modstandsdygtighed overfor vold og overgreb? Kan vi opbygge børnefællesskaber og læringsmiljøer, hvor de voksne der omgiver børnene understøtter børnenes modstandsdygtighed/resiliens? Og hvordan skal sådanne resiliente læringsmiljøer udvikles, så de bliver bæredygtige?
21.03-2014
Gratis kursus i forebyggende fyrværkeridemonstrationer
Få et gratis kursus i forebyggende fyrværkeridemonstrationer. Det er et endags forebyggelseskursus med dokumenteret effekt, der kan forebygge fyrværkeriskader i din kommune, og give god kontakt til de unge. Undervisningskonceptet retter sig mod 5. klasse.
Kurset afholdes næste gang primo oktober 2014. Tilmeld dig her.
21.03-2014
Halvdelen af de, der dumper folkeskolen gennemfører en erhvervsuddannelse
Rapport fra Rockwool fondens forskningsenhed viser, at godt halvdelen af de, der dumper folkeskolen ender med at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er især gode matematikkundskaber, der hænger sammen med succesen ved at tage en erhvervsuddannelse. Rapporten indeholder ligeledes en kvantitativ del, hvor erhvervsskolerne fortæller, at frafald sjældent hænger sammen med faglig dygtighed, men derimod umodenhed, håndværksmæssige udfordringer, fravalg og mangel på praktikpladser.
17.02-2014
God stil i vinterferien
Ungdomsuddannelserne er for passive overfor de unges drukture konkluderer SSP sekretariatsleder Tommy Holst efter et dialogmøde, hvor kun få uddannelsesinstitutioner deltog.
10.02-2014
Fokus på forebyggelse af kærestevold
Artikel fra DKR giver konkrete eksempler på hvordan I i lokalbestyrrelserne kan være med til at forebygge kærestevold. Hvert år udsættes 24.000 kvinder og 12.000 mænd i alderen 16 – 24 år for fysisk, psykisk og/eller seksuel vold. Det er vigtigt, at få de unge til at tage stilling til, hvad et sundt kæresteforhold er og få dem til at reflektere over egne og andres grænser.
10.02-2014
Kærestevold
Viden og statistik om kærestevold, og forebyggelse af det alvorlige problem. Hør psykolog Ida Koch fra radioprogrammet Tværs fortælle om kærestevold.

03.02-2014
Samarbejde er dét som hjælper udsatte unge videre
Konklusionen på midtvejsevalueringen af projektet "Vejen til uddannelse og beskæftigelse" viser, at den tværfaglige samarbejdsgruppe har skabt en mere koordineret og målrettet indsats for de unge. Arbejdsgruppen følger den unge til det 23. år, og fastlægger i fællesskab med den unge mål for fremtiden, særligt med fokus på uddannelse og job.
03.02-2014
Boligsociale indsatser skaber tryghed
De boligsociale indsatser har skabt tryghed og bedre trivsel blandt beboerne. Der er kommet mere socialt liv i områderne, bedre trivsel, mindre kriminalitet og bedre vilkår for udsatte børn og unge. Det er vanskeligere at påvise resultater, når det drejer sig om beboernes beskæftigelse eller sundhed.
03.02-2014
Rockere og bandemedlemmer ligner andre kriminelle i ungdomsårene
Rapport fra Justitsministeriet viser, at kriminalitetsmønsteret ikke kan forudsige, om unge vil blive rekrutteret til rocker- eller bandemiljøet. Rapporten er tredje del af et forskningsprojekt om banderekruttering, der er gennemført i perioden 2010-13.

03.02-2014
Bekymring for kriminalitet halveret
Ny rapport fra Justitsministeriet kortlægger udviklingen af den danske befolknings bekymring for kriminalitet siden 1985. Rapporten viser at tre ud af fire danskere ikke bekymrer sig meget for vold og kriminalitet, og hver femte bekymrer sig slet ikke.
28.01 -2014
Bandekriminalitet
Artikel fra DKR om, hvordan man kan forebygge bandekriminalitet. I særligt berørte lokalområder kan det fx være relevant at etablere et egentligt banderåd, bestående af relevante aktører, der specifikt har fokus på at forhindre rekruttering til banderne. der specifikt har fokus på at forhindre rekruttering til banderne.
28.01-2014
Natteravnene i Korup modtager SSP Odense Prisen
Prisen tildeles Natteravnene i Korup for deres ekstraordinære forebyggelsesindsats. Natteravnene har været drivkraften og initiativtagerne for den forbyggende indsats i lokalsamfundet Korup/Ubberud.
06.01-2014
Uddannelsesdrømme forsvinder i hashtåger
Birgitte Simonsen skildrer interessante problemstillinger i forhold til unge i uddannelse, der ryger hash. Det er uklart, hvad der virker bedst. Hashrygerne er også selv i tvivl.