Spring til indhold
Luk

Mission, Vision og Værdier

Mission - hvorfor eksisterer SSP Odense?

SSP Odense har til formål at opbygge netværk på tværs af Odense Kommune, Fyns Politi og boligorganisationerne i Odense for at gøre børn og unge mellem 0-24 år robuste over for risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet.

Vision - hvad vil SSP Odense?

SSP Odenses udgangspunkt er, at årsagen til kriminel adfærd skal findes i sociale udfordringer og kulturelle modsætninger. Vores mål er at stoppe den kriminelle fødekæde ved at skabe bedre sociale verdener for alle børn og unge mellem 0-24 år. Vi vil altså gå til roden af problemet - og ikke nøjes med at behandle symptomer. 

SSP Odenses værdier

Værdierne er vigtige, fordi de er med til at differentiere og markere vores organisation. Værdier sætter en fælles retning mod opnåelse af vision og mission, og de skaber motiverende netværk, som i sidste ende påvirker forebyggelsesarbejdet positivt.
I SSP Odense arbejder vi med Relationel Koordinering, der beskriver den grundlæggende samarbejds- og kommunikationsramme organisationens medarbejdere anvender. I SSP Odense anvendes således den relationelle Koordinerings syv principper om:
  1. Fælles mål
  2. Fælles viden
  3. Gensidig respekt
  4. Hyppig kommunikation
  5. Retfærdig kommunikation
  6. Præcis kommunikation
  7. Problemløsende kommunikation