Spring til indhold
Luk

Historien

SSP startede i Odense i 1972. SSP står for skole, socialforvaltning og politi, og det er et tværfagligt samarbejde, der skal være med til at minimere parallelsystemer og ikke mindst forebygge, at kriminalitet blandt børn og unge udvikler sig.

Ny organisering

I november 2011 udgav LG Insight en rapport om SSP-organisationen i Odense. På baggrund af analysen nedsatte man en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Odense Kommune og Fyns Politi. De kom med anbefalinger til en ny struktur i det kriminalitetsforebyggende arbejde i Odense. I april 2012 vedtog byrådet med et bredt flertal at gennemføre arbejdsgruppens reorganisering.

Fra byrådets beslutning lå der en række forandringspunkter:

  • Der skulle oprettes et SSP-sekretariat, der skulle placeres i organisationen som en formidler af bestyrelsens beslutninger. Desuden skulle sekretariatet varetage de rådgivende, koordinerende og metodeudviklende funktioner.
  • Der skulle væsentlig mere fokus på generel og specifik forebyggelse - herunder en målsætning om, at den generelle og specifikke forebyggelse skal fylde 80 procent, mens den individuelle skal fylde 20 procent. I daglig tale benævnes dette procentforhold blot som '80/20'.
  • Organiseringen af SSP skulle forenkles.
  • Der skulle inddrages en bredere kreds af aktører i det forebyggende arbejde, hvorfor boligorganisationerne blev part i samarbejdet med politi og kommune.
  • Det grundlæggende fokus i den fremadrettede indsats i SSP Odense skulle bygge på en evidensbaseret tilgang, og der skulle tydelig ledelse ind i det forebyggende arbejde.
  • I perioden fra den 1. januar 2013 og frem til i dag er der sket en masse udviklingsarbejde lokalt såvel som centralt. Læs mere om strategien bag SSP Odenses arbejde her.