Spring til indhold
Luk

Seksuelle overgreb

Offerådgivning Fyn
Offerrådgivningen tilbyder hele døgnet gratis og anonym vejledning/støtte/omsorg til ofre samt til pårørende og vidner, der har været udsat for en forbrydelse eller en ulykke. Ønsker du/I en personlig samtale, aftaler du det med rådgiveren telefonisk.

Center for seksuelt misbrugte
Vi rådgiver og vejleder mennesker over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi tilbyder også rådgivning og vejledning til pårørende og fagfolk. Og så er vi også et værested, hvor du kan møde andre med en tilsvarende baggrund.
Center for voldtægtsofre
Her kan man modtage behandling af læger, sygeplejersker, psykoterapeuter inden for syv døgn efter overgrebet. Der er døgnåbent.

Center for seksuelt misbrug
Psykologer giver på centeret en til to afklarende/vejledende samtaler. Derudover tilbyder centeret behandling og gruppeterapi til incestramte over 18 år. Her er der en egenbetaling 100 kr. pr. gang.
LandsOrganisationen af KvindeKrisecentre (LOKK)
LOKK er en interesseorganisation, hvis overordnede formål er at synliggøre og styrke det enkelte krisecenters arbejde for at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold mod kvinder og børn.