Spring til indhold
Luk

Alkohol, hash og andre rusmidler

Ung & Rusmidler

Alle unge under 30 år kan henvende sig i Behandlingscenter Odenses Ungeafdeling, når de ønsker at komme i misbrugsbehandling.

Fagpersoner og pårørende kan også henvende sig i Ungeafdelingen for råd og vejledning, hvis man er i kontakt med en ung, der har et bekymrende forbrug af alkohol og/eller illegale rusmidler.


Alkoholdialog.dk
Alkoholdialog.dk er udarbejdet af GODA, og har rigtigt meget godt materiale som kan hjælpe dig til at tage dialogen om alkohol i grundskolen eller på ungdomsuddanneslerne.

Drugbox

Søger du viden om alkohol, hash eller andre stoffer? Har du lyst til at teste din viden om rusmidler? Er du på jagt efter en at chatte eller snakke med om rusmidler? Er du bekymret for en du kender?


Anonym stofmisbrugsbehandling
Udfører behandlingsforløb i grupper for over 18 årige med bolig, job eller under uddannelse. Én eftermiddag om ugen i ca. 4 mdr. Derefter er der mulighed for efterbehandling i grupper hver 14. dag. De ansatte har uddannelse inden for området. 

Fuld af liv
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden har i 2014 iværksat den femårige kampagne, Fuld af liv, der retter sig mod danske unge. Kampagnen skal bidrage til at udsætte alkoholdebuten, reducere alkoholindtaget og skabe en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark.

Alkolinjen
Alkolinjen er en national telefonrådgivning, hvor du kan få støtte og hjælp til dit eller din pårørendes alkoholproblem. De professionelle rådgivere vejleder dig om, hvad du kan gøre for at komme videre. Du kan også få information om, hvor du eller din pårørende kan få mere hjælp til en positiv forandring.

Alkoholbehandlingen
Alkoholbehandlingen tilbyder rådgivning og behandling, hvis du gerne vil ændre alkoholvaner. Måske synes du, at alkohol er kommet til at fylde for meget i din hverdag, og dine omgivelser - venner, familie, kolleger - har måske tilkendegivet, at de er bekymrede for dig.

TUBA
TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Terapien er for unge mellem 14-24 år, uanset hvilken kommune de bor i, og for unge over 24 år, tilbydes den kun til de som er bosat i Odense Kommune.
Anti Doping Danmark
Anti Doping Danmark (ADD) arbejder for at bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt i Danmark. ADD tilbyder dopingrelateret sparring.