Spring til indhold
Luk

AVA-koordinationen

AVA-koordinationen er platform for koordinering af individindsatser. En central del af vores netværkssamarbejde bygger på fælles indsatser over for kriminalitet og rusmidler. Det er på den måde, vi kan gøre en forskel for børn og unge, der har brug for hjælp. 

Sammen bliver vi en løftestang til forebyggelse

Det er vigtigt, at alle i SSP-netværket melder bekymringer ind, også selvom der foreligger en igangværende sag. Det er på den måde, vi kan understøtte hinanden og gøre en forskel for børn og unge, der har brug for hjælp. Det er også vigtigt, at bekymringen deles med relevante parter - dvs. din leder, kollegaer, kollegaer på tværs af afdelinger - og ikke mindst skal der ske en dialog med de unge selv og eventuelt deres forældre. 

Hvor der er orienterings- eller involveringsbehov, vil den/de relevante fagpersoner i lokalområdet blive kontaktet direkte. En konsulent fra SSP-sekretariatet vil i samarbejde med den/de relevante fagpersoner kvalificere arbejdet med barnet eller den unge, der har en kriminalitetsbekymrende adfærd uden kommunal foranstaltning.

For alle AVA-sager gælder det:

  • at SSP-sekretariatet har koordineringsansvaret, varetager sekretæropgaven og fungerer som mødeleder 
  • at de enkelte deltagere på AVA-koordination har det kompetencemæssige ansvar, og at deltagerne er konkret ansvarlige inden for egne fagområder
  • at AVA-koordinationen skal give en begrundelse for 360 graders eftersyn af en ung eller af et barn