Spring til indhold
Luk

AVA - Analyse, Vurdering og Anbefaling

AVA er en sammenstilling af personfølsomme oplysninger på individniveau jf. retsplejelovens § 115, der har et kriminalpræventivt sigte.

AVA står for Analyse, Vurdering og Anbefaling, og AVA-koordineringen er det sted, hvor SSP Odenses individsager om kriminalitetsbekymringer tages op. Det er et bydækkende AVA-udvalg, som koordinerer de kriminalpræventive indsatser. Udvalget mødes én gang om ugen og drøfter sager, hvor personer har været involveret i optøjer eller konflikter, eller hvor der foreligger bekymrende adfærd eller mistanke herom.

Læs mere om AVA i vores folder her, kontakt os, eller send din bekymring ind via et AVA-skema.

For at sikre ensartethed og systematik bedes du udfylde spørgsmålene i AVA-skemaet. Svarene er med til at danne grundlag for AVA-koordineringens vurdering og anbefaling.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os - enten på sspodense@odense.dk eller via 65 51 50 99