Spring til indhold
Luk

Vægterne

Vægterne er primo 2018 langt under Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen. De udfører et forebyggende og præventivt arbejde, da formålet med vægterordningen er at forebygge, at der opstår skader på kommunens ejendomme. Vægterne bidrager til at nedbringe kommunens udgifter som følge af indbrud, hærværk, tyveri, brand-, vand- og glasskader.

Vægterne tilbyder gratis deres ydelser til alle forvaltninger i Odense - og alle kommunale institutioner i Odense Kommune kan således benytte vægternes tjeneste gratis.  

Hent en 'bestillingsliste' for tilsyn her. Vægterne er organisatorisk forankret i By- og Kulturforvaltningen under Teknisk Service.

SSP Odense er det koordinerende led mellem anmeldelser fra vægterne og til SSP-lokalbestyrelserne. Vi rapporterer videre ud fra fem kriterier:
  • Ildspåsættelse
  • Hærværk
  • Ungegrupperinger
  • Misbrug
  • Indbrud 
Vægterne fører tilsyn ved og omkring offentlige bygninger (daginstitutioner, skoler mv.) - og det er gratis. Der er tre forskellige typer af tilsyn: 
  1. Et almindeligt, præventivt tilsyn, hvor vægteren overvåger adressen fra sin bil
  2. Et skærpet tilsyn, hvor vægteren foretager en udvendig rundering på adressen
  3. Et særligt tilsyn i forbindelse med at større arrangementer, hvor større grupper befinder sig på adressen

Bemærk, at vægterne kun foretager udvendige tilsyn! Det ligger uden for deres opgaver at foretage indvendige runderinger.