Spring til indhold
Luk

Ungdomsuddannelse


SSP Odense er indbegrebet af tværfagligt samarbejde, hvor en lang række professionelle samarbejder på tværs af fag- og vidensområder. Derudover er SSP Odense tæt knyttet til civilsamfundet - f.eks. via forældresamarbejde.

Civilsamfund, kommunalt regi og andre organisatoriske samarbejdspartnere kan ikke opdeles med helt klare skel. Forældre kan jo være ansat i kommunen - og familien kan bo i et boligområde med en boligsocial helhedsplan. 

Men når det nu er sagt, forsøger vi alligevel her at skelne mellem forskellige aktører i SSP-organisationen - for overskueligheden skyld.

Overgangen mellem grundskoler og ungdomsuddannelser er et væsentligt fokusområde for SSP Odense. Det er faktum, at det er i denne overgang mellem uddannelsesniveauer, mange unge mennesker udviser risikoadfærd af den ene eller anden årsag. SSP Odense arbejder qua strategien 'De 7 veje til forebyggelse af ungdomskriminalitet' på at styrke samarbejdet med Odenses ungdomsuddannelser - for ungdomsskolerne er en del af SSP-organisationen. 

Ungdomsskolerne er med i følgende aktiviteter: