Spring til indhold
Luk

Ungdomsskole


Odenses nye samlede ungdomsskole - UngOdense - er en stærk aktør i forebyggelsesarbejdet, af to årsager: 
  1. De ansatte virker i mange tilfælde som rollemodeller for de unge brugere, hvilket kan være med til at trække unge væk fra risikoadfærd som misbrug og/eller kriminalitet. 
  2. Ungdomsskolen tilbyder et spædende og bredt udvalg af aktiviteter med jævnaldrene - derved dækkes behovet for at indgå i sociale fællesskaber. Derved mindskes det tillokkende ved sociale fællesskaber, hvori der indgår risikobetonet adfærd så som misbrug og/eller kriminalitetshandlinger.
Ungdomscentrene for de 11-18 årige fungerer som et stærkt fritidstilbud til børnene og de unge. Der er ikke kontrolleret fremmøde, og børnene kan komme og gå, som de har lyst til. Ungdomscentrene er alle åbne fra midt på eftermiddagen til ud på aftenen.
 
Ungdomsskolen er repræsenteret i SSP-lokalbestyrelserne i de respektive områder, og ungdomsskolens ansatte tilfører ofte vigtig viden til arbejdet med de specifikke forebyggelsesindsatser.

UngOdense
Niels Bohrs Allé 210
5220 Odense SØ
Tlf.: 63 75 77 77
ungodense@odense.dk

Ungdomsskolen er involveret i SSP-arbejdet gennem: