Spring til indhold
Luk

Tryghedsvandringer

Tryghed, kriminalitet, udsatte unge og udsatte boligområder hænger sammen og påvirker hinanden. Det er derfor, opmærksomhed på by- og boligområder ofte er et effektivt middel til at skabe robuste børne- og ungemiljøer samt til tidlig opsporing af risikoadfærd. 

Med en tryghedsvandring kan man sætte boligområdets tryghed på dagsordenen på en måde, hvor der sker ændringer med det samme. Dvs. det er en handlingsorienteret måde at arbejde med tryghed.

Et boligområdes ry og rygte, til og fraflytningsprocent, hærværk og kriminalitet hænger blandt andet sammen med den tryghed besøgende såvel som beboere oplever. Alle medlemmer af en afdelingsbestyrelse kan være med på en tryghedsvandring og dermed være med til at styrke trivsel og tryghed i det pågældende boligområde.

Der blev i 2015 afholdt syv tryghedsvandringer, og i 2016 er målsætningen, at der skal afholdes 16 tryghedsvandringer.

Tryghedsvandringerne er forberedt og afviklet i samarbejde med boligsociale netværk, SSP-lokalbestyrelser, afdelingsbestyrelser, skoler, institutioner og andre relevante parter.

Overordnet handler vandringerne om på en aktiv måde at skabe mere tryghed. Det kan være at skabe mere åbenhed ved at beskære, tynde ud i eller fjerne bevoksning som hække, træer eller buske. Der kan også være tale om, at belysningsforholdene skal forbedres, så beboerne kan færdes trygt, når det er mørkt.