Spring til indhold
Luk

SSP Basis

Sigtet med SSP Basis er faglig kompetenceudvikling inden for selve SSP-organisationen. De medarbejdere, kurset er tiltænkt, er typisk SSP-kontaktpersoner - og dermed væsentlige aktører i det tværgående samarbejde. 


Kurset kræver ingen særlige forudsætninger - og på kurset får du viden om

  • SSP Odenses strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet og SSP Odenses fokusområder
  • Individuel forebyggelse og relationsmedarbejdernes rolle
  • Radikalisering og ekstremisme
  • Lovgivning og anmeldelse
  • Digital risikoadfærd
  • Rusmidler og forebyggelse
  • Ungegrupperinger
  • Netværk, links og materialer

Kurset varer otte timer og afholdes på en dag - dvs. at det er et heldagsarrangement, og dvs. at medarbejdere kun skal fritages for deres virke på institutioner mv. én dag.