Spring til indhold
Luk

Specifikke forebyggelsesindsatser

En specifik forebyggelsesindsats startes op, når en gruppe børn eller unge vækker bekymring i forhold til rusmidler og/eller kriminalitet. Det er ofte en af SSP-lokalbestyrelsens medlemmer, der bringer bekymringen frem i lyset - enten af eget initiativ eller på opfordring af en kollega, forælder eller anden part, der oplever bekymringen. 


I SSP-lokalbestyrelsen vurderer medlemmerne, om der skal sættes en indsats i gang. Er det tilfældet, nedsættes der en arbejdsgruppe, der indeholder medlemmer, som er relevante for den specifikke indsats. 

F.eks. kan en arbejdsgruppe indeholde repræsentanter fra skoleområdet, daginstituionsområdet, politi, foreningslivet, ungdomsskolerne, boligforeningen (f.eks. en ejendomsfunktionær), vagtværnet eller andre relevante samarbejdspartnere.

Når indsatsen er afsluttet, opløses arbejdsgruppen efter evaluering. 

Nedenfor er der et caseeksempel, der kunne danne baggrund for en specifik forebyggelsesindsats
I børnehaven Hullahop opleves udfordringer med en gruppe unge i 15-16 års alderen, som hænger ud på matriklen før og efter åbningstid. Bekymrede forældre rapporterer om hashtåger, og institutionen er jævnligt plaget af hærværk. Generelt skaber gruppen af unge utryghed. Personalet mener, at de unge tilhører lokalområdet.