Spring til indhold
Luk

Oplæg om rusmidler og/eller digital risikoadfærd

SSP Odense tilbyder under overskriften 'Det Robuste Børne- og Ungeliv' oplæg, der skal forebygge risikoadfærd inden for det kriminalpræventive område. Forebyggelsesoplæggene understøtter arbejdet med sprog, dannelse og tidlig indsats over for digital risikoadfærd og forebyggelse af alkohol og ulovlige rusmidler.

De forskellige oplæg er målrettet elever såvel som forældre. Et oplæg kunne eksempelvis arrangeres med oplæg for eleverne i skoletiden og et efterfølgende forældreoplæg om aftenen.

Alle skoler vil blive kontaktet direkte med tilbud om følgende:  
  • oplæg i overgangen fra dagtilbud til grundskole, hvor der primært vil være fokus på digitale medier. Målgruppen er forældre, pædagoger og lærere
  • oplæg i 5. årgang, hvor der er fokus på digital risikoadfærd, alkohol og ulovlige rusmidler. Oplægget foregår ad to omgange - først som klasseoplæg i skoletiden, der er baseret på dialog med børnene (og lærerne). Og disse kombineres med oplæg og dialog med børnenes forældre samme aften.
  • oplæg i 9. årgang (overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse), hvor der er fokus på digital risikoadfærd, alkohol og ulovlige rusmidler. Oplægget foregår ad to omgange - først som klasseoplæg i skoletiden, der er baseret på dialog med børnene/de unge (og lærerne). Og disse kombineres med oplæg og dialog med børnenes forældre samme aften.
Alle oplæg er naturligvis tilpasset aldersgruppen og det lokale risikobillede.

Skulle der foruden ovenstående faste tilbud opstå et behov for et oplæg, eksempelvis på grund af risikoadfærd i en klasse og/eller overgang, eller støder I på andre lignende problematikker hos børn og unge i det tværfaglige samarbejdsforum, så er I altid velkomne til at kontakte os.