Spring til indhold
Luk

Individuelle forebyggelsesindsatser

En forebyggelsesindsats på individ niveau starter efter, at AVA koordinationen har modtaget og behandlet en kriminalitetsbekymring fra skole, boligforening eller anden part, som kan have en bekymring. Bekymringen er typisk indgivet via et AVA-skema.

Hvis der ikke i forventen er indsatser i gang - f.eks. via et myndighedsområde i kommunen - kan en forebyggende indsats ved en SSP-relationsmedarbejder indledes. SSP Odense vil dermed med samtykke fra barnets forældre eller den unge (over 18 år) tage initiativ til en forebyggelsesindsats. Der er fokus på opbygning af relation og på opbygning af robusthed ud fra de eksisterende ressourcer. 

Læs mere om AVA og AVA-koordinationen her. Et AVA-skema finder du her.