Spring til indhold
Luk

Hash og ungdomsuddannelser

'Forebyggelse af hashrygning hos uddannelsessøgende unge'

Ovenstående er titlen på en samarbejdsaftale, der er indgået mellem aktørerne i Uddannelsesforum, SSP Odense, Elsesminde Produktionshøjskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn (UUO). 

Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det kan påvirke det sociale liv, men også evnen til indlæring og præstering. Denne aftale sætter fokus på at forebygge jævnlig hashrygning hos unge, så flere unge får de bedste forudsætninger for at få en uddannelse.

Aftalens mål er, at Odense i 2025 er en ”hashfri” uddannelsesby, hvor antallet af unge (15-24 år), der oplyser, at de jævnligt ryger hash er på højst 2%. I dag ryger 15% jævnligt hash. 

Læs hele aftalen omkring forebyggelse af hashrygning hos uddannelsessøgende unge her.