Spring til indhold
Luk

DaginstitutionerSSP Odense er indbegrebet af tværfagligt samarbejde, hvor en lang række professionelle samarbejder på tværs af fag- og vidensområder. Derudover er SSP Odense tæt knyttet til civilsamfundet - f.eks. via forældresamarbejde.

Civilsamfund, kommunalt regi og andre organisatoriske samarbejdspartnere kan ikke opdeles med helt klare skel. Forældre kan jo være ansat i kommunen - og familien kan bo i et boligområde med en boligsocial helhedsplan. 

Men når det nu er sagt, forsøger vi alligevel her at skelne mellem forskellige aktører i SSP-organisationen - for overskueligheden skyld.

Samarbejdet med daginstitutioner er vigtigt, da en væsentlig forudsætning for at mindske risikoadfærd (herunder kriminalitet) er, at man er i stand til at træffe fornuftige valg i svære situationer. Og den evne opnår man, hvis man har robusthed - så der arbejdes og samarbejdes med forældre omkring robusthed og opbygning af robusthed ved børn allerede i børnehaven. 

Daginstitutionerne er også vigtige samarbejdspartnere i forhold til tryghed i det pågældende lokalområde. De ansatte er dem, der oplever evt. utryghedsskabende adfærd af forskellig karakterer. Derfor er daginstitutioner ofte repræsenteret i tværgående, SSP-relaterede aktiviteter. 

Daginstitutioner er involveret i bl.a.: