Spring til indhold
Luk

Civilsamfund


SSP Odense er indbegrebet af tværfagligt samarbejde, hvor en lang række professionelle samarbejder på tværs af fag- og vidensområder. Derudover er SSP Odense tæt knyttet til civilsamfundet - f.eks. via forældresamarbejde.

Civilsamfund, kommunalt regi og andre organisatoriske samarbejdspartnere kan ikke opdeles med helt klare skel. Forældre kan jo være ansat i kommunen - og familien kan bo i et boligområde med en boligsocial helhedsplan. 

Men når det nu er sagt, forsøger vi alligevel her at skelne mellem forskellige aktører i SSP-organisationen - for overskueligheden skyld.

Alle tilhører civilsamfundet, men ud fra et traditionelt SSP-perspektiv er civilsamfundet ikke inkluderet i hverken S, S eller P. Sagen er imidlertid den, at netop alles roller i civilsamfundet gør 

Samarbejdet med civilsamfundet, spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af risikoadfærd der kan føre til kriminalitet. Vi faciliterer en række aktiviteter, der understøtter dette samarbejde.


Civilsamfundet i form af forældre/pårørende til børn/unge inddrages også ofte individuelle forebyggelsesindsatser og i specifikke forebyggelsesindsatser.

SSP Odense med fokus på samarbejde og inddragelse af civilsamfundet spiller op mod Odense Kommunes strategi, Ny virkelighed, Ny velfærd. Ét af de tre hovedfokuspunkter er 'Fællesskaber - Et rigere liv for alle', hvor borgernes inddragelse er central.