Spring til indhold
Luk

BoligorganisationSSP Odense er indbegrebet af tværfagligt samarbejde, hvor en lang række professionelle samarbejder på tværs af fag- og vidensområder. Derudover er SSP Odense tæt knyttet til civilsamfundet - f.eks. via forældresamarbejde.

Civilsamfund, kommunalt regi og andre organisatoriske samarbejdspartnere kan ikke opdeles med helt klare skel. Forældre kan jo være ansat i kommunen - og familien kan bo i et boligområde med en boligsocial helhedsplan.

Men når det nu er sagt, forsøger vi alligevel her at skelne mellem forskellige aktører i SSP-organisationen - for overskueligheden skyld.

Boligorganisationer samarbejder vi med i forhold til følgende aktiviteter:  

Boligorganisationernes arbejde er vigtigt for den kriminalitetsforbyggende indsats i Odense. De ansatte har tæt kontakt til borgere, der i nogle tilfælde kan betegnes som udsatte.

I Odense er der seks Boligsociale Helhedsplaner, vi alle samarbejder med. Sammen sætter vi fokus på tryghed, forebyggelse af risikoadfærd og kriminalitet. Læs mere om de Boligsociale Helhedsplaner her.

Vi samarbejder for at gøre børn og unge mellem 0-24 år robuste over for risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet.