Spring til indhold
Luk
Vi arbejder for at gøre børn og unge mellem 0-24 år robuste over for risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet
Dilemmarejsen - dilemmaer om moral og etik på de sociale medier
Dilemmarejsen er Odense Kommunes indsats for forældre med teenagebørn. Indsatsen skal give de unge bedre og sikrere digitale vaner. Dilemmarejsen vil give jer - både forældre og unge - ny viden om, hvad man må og ikke må, når man færdes på nettet.

Klik her på dilemmarejser.dk - registrer jer - og vær med på rejsen tre søndage i træk, hvor I pr. SMS vil modtage dilemmaer, I kan diskutere i fællesskab. I vil også få en masse viden om lovgivning og retningslinjer på området. Emner er: 
  • Lovlig og ulovlig billeddeling: Hvor går grænserne?
  • Trusler og mobning: Det er ikke bare "for sjov"
  • Personlig sikkerhed og hacking: Nysgerrighed, privatliv og konsekvenser

Beboerne i Korsløkken vandt årets SSP Pris

Beboerne vinder prisen for deres store vilje til at ændre stemningsbilledet i Korsløkken.

Der er enkelte, der ikke kan opføre sig ordentligt i området - og det skaber utryghed. Men det er en meget lav procentdel.

Langt størstedelen af beboerne vil gøre området til et trygt sted uden kriminalitet, hærværk og illegale rusmidler. Det er engagement i det lange, seje kriminalpræventive træk, der er blevet anerkendt med SSP Prisen 2018. Tillykke!

Fyens Stifttidende har bragt følgende artikel (klik her) - og TV2 Fyn har skabt følgende lille video (klik her)

Forebyggelsesoplæg om digital risikoadfærd i dagtilbud og indskoling
Henover efteråret afholder vi fire bydækkende forebyggelsesoplæg om digital risikoadfærd.

Et af de fire oplæg er for fagfolk/fagprofessionelle (lærere, pædagoger mv.), og de øvrige tre oplæg er for både fagfolk og forældre til børn i alderen 0 til 8 år. 

Med eksempler og dialog tager vi fat i emnet digital dannelse og den mulige risikoadfærd, der venter børn, når de træder ind på de digitale platforme.

Vi anbefaler, at forældrerådet og/eller -bestyrelser deltager, således at der er mulighed for en efterfølgende drøftelse af lokale initiativer.

Tilmeld dig her!

avatagline

Nyheder og tendenser

Vi samler viden om kriminalitetsforebyggelse